Saltar al contingut Saltar a la navegació

Creant comunitats entorn de les arts visuals: públics presencials i virtuals

Dimarts 1 d’octubre de 2013

OBJECTIUS

Compartir projectes significatius en la seva relació amb els públics, que els han entès com a part central i imprescindible i que han aprofundit en els diversos tipus de vincles entre les arts visuals i les comunitats.

Conèixer el paper de la realitat digital i el seu efecte multiplicador i generador de nous espais de difusió del coneixement i d’interpel·lació pública.

SESSIÓ ADREÇADA A

La jornada s’adreça als gestors culturals, als artistes, als interlocutors de les fàbriques de creació, de les galeries d’art, dels museus, de les fundacions i dels centres d’art contemporani, als crítics d’art, als professors i a tothom que participa del món de les arts visuals.

QÜESTIONS QUE PLANTEJA LA JORNADA

Podríem generar més espais de col·laboració entre artistes, agents, institucions, projectes i públics?

Podríem augmentar els públics de les arts visuals i fomentar el seu accés a la producció artística de forma activa i participativa?

Podem construir nous models de mediació que augmentin no només les xifres sinó també la profunditat del coneixement?

Com canvia la revolució digital la relació entre artistes i públic? I entre institucions i públics?+ informació i programa