Saltar al contingut Saltar a la navegació

JORNADA DE FORMACIÓ MEDIACIÓ I ACCESSIBILITAT

La Direcció General del Patrimoni Cultural, la Direcció General Promoció Cultural i Biblioteques i l'Institut Català de les Empreses Culturals per mitjà del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, organitzen la formació en “Mediació i accessibilitaten els museus, els centres i els espais d’arts visuals de Catalunya”, en el marc de les actuacions del Pla d’accessibilitat de museus i centres i espais d’arts visuals de Catalunya.

Aquesta jornada s’organitza amb la finalitat de formar els programadors i programadores, els responsables i els tècnics i tècniques dels museus, els centres i els espais d’arts visuals, així com el personal d’atenció al públic i totes aquelles persones interessades —que formin part o no d’aquests equipaments—que intervenen en la mediació. I d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, que té per objecte establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

Objectius

Garantir que les persones amb discapacitat puguin participar de manera activa i en igualtat de condicions en els museus i les arts visuals.

Entendre les característiques i les necessitats específiques de les persones amb discapacitat.

Introduir bones pràctiques en la mediació i l’accessibilitat.

Fitxers