centre d'art la paneraimg Programació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Inauguració: 25 d’octubre a les 13,30h Del 25 d’octubre al 18 de gener del 2015 DAFO, Lleida
APP. iPhone LA PANERAArt Jove 2015. Convocatòries de Producció i Mediació. Del 31 d’octubre al 2 de desembre de 2014

Programació · Properes exposicions
<a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Programació</a> · Properes exposicions
No hi ha cap exposició programada
angles castellano