centre d'art la paneraimg Programació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 15 de gener al 28 de febrer de 2016. La Saleta de la Panera Equipament Social Panera 7, 25002 Lleida
APP. iPhone LA PANERAProgramació · Properes exposicions
<a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Programació</a> · Properes exposicions
Nyamnyam. Perquè hi haurà un dia que no podrem més, i llavors ho podrem tot
Del 21 de març al 22 de maig de 2016
Centre de Documentació

angles castellano