centre d'art la paneraimg Programació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 13 de juny al 24 de gener de 2016
APP. iPhone LA PANERAProgramació · Properes exposicions
<a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Programació</a> · Properes exposicions
VESTIR I DESVESTIR COSSOS. Fenomenologies d’aparició
Del 13 de febrer al 22 de maig de 2016

Situacions
Del 13 de febrer al 20 de març de 2016

Guillermo Mora i Teresa Solar, «L’escriptori circular»
Del 13 de febrer al 22 de maig de 2016

angles castellano