centre d'art la paneraimg Programació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 21 de març al 22 de maig de 2016 Centre de Documentació
Dies: dissabtes i diumenges Hora: 12.00 h Lloc: Centre d’Art la Panera
APP. iPhone LA PANERAProgramació · Properes exposicions
<a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Programació</a> · Properes exposicions
angles castellano