centre d'art la paneraimg Programació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 31 de gener al 24 de maig de 2015
APP. iPhone LA PANERAProgramació · Properes exposicions
<a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Programació</a> · Properes exposicions
Els jardins inquiets
De l’11 de juny al 27 de setembre de 2015

Desafiant la sort
De l’11 de juny al 6 de setembre de 2015

Cesc Grané. Making Friends.
De l’11 de juny al 27 de setembre de 2015

angles castellano