centre d'art la paneraimg Programació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
De l’1 de març al 30 d’abril del 2017
APP. iPhone LA PANERAProgramació · Properes exposicions
<a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Programació</a> · Properes exposicions
El desig de creure
Del 30 de març al 4 de juny de 2017

Carles Congost. A sense of Wonder
Del 18 de maig al 15 d’octubre de 2017

LO SIENTO
Del 14 de juny al 15 d’octubre de 2017.
Centre de documentació

angles castellano