centre d'art la panera

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
del 27 d’octubre al 13 de gener de 2019
del 27 d’octubre al 24 de febrer de 2019
del 27 d’octubre al 24 de febrer de 2019
novembre 2018 - maig 2019
del 17 al 19 de gener de 2019
dimecres 23 i dijous 24 de gener de 2019
dijous 7 de febrer de 2019, a les 19.00 h
Programació · Properes exposicions · Exercicis de memòria
<a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Programació</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=10&module=programacio&cad=2' class='ruta_link'>Properes exposicions</a> · Exercicis de memòria
Tornar enrere

Exercicis de memòria
Del 26 de gener al 24 d’abril de 2011


Aquest projecte s’inicia amb una infinitat de preguntes. Com es porta endavant el treball de fer memòria des de la pràctica artística? Quan es va iniciar aquesta tasca dins de l’art? Quins aspectes de la història, carregada de política, han atret més els artistes? Per què l’estudi del passat històric ha estat tabú durant molt de temps a l’Estat espanyol? Per passat històric entenem concretament el període comprès per la Guerra Civil i sobretot per les dècades en què el franquisme va exercir el poder i, amb ell, la repressió dels republicans, dels demòcrates i d’altres dissidents de diferents sectors de l’esquerra.
En aquest projecte s’ha buscat recollir algunes de les manifestacions que impliquen revisar la història des de la Guerra Civil i el franquisme, amb algunes al·lusions a temps més recents, en què se situaven els creadors artístics.
Aquest projecte no pretén tancar cap debat ni busca arribar a consensos o uniformitats, sinó, més aviat al contrari, intenta donar pas a discussions llargament postergades.

Francesc Abad, Joan Brossa, Marcelo Expósito, Rogelio López Cuenca, Ana Navarrete, Pedro G. Romero, María Ruido, Ana Teresa Ortega, Fernando Sánchez Castillo, Montserrat Soto i Francesc Torres

Comissariada per Juan Vicente Aliaga
expou1
expou2
expou3
angles castellano