centre d'art la panera

Activitats · Activitats realitzades · WYSIWYH. Albert Bayona
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · WYSIWYH. Albert Bayona
Tornar enrere

WYSIWYH. Albert Bayona
26 d’octubre de 2005


La inevitable crisi finisecular ha obert molts interrogants que afecten diferents àmbits de coneixement, des del científic fins al filosòfic, passant per l'artístic. Per analitzar aquests reptes en el camp de les arts visuals, Albert Bayona ha elaborat el projecte WYSIWYH, en el que a través de nou entrevistes recull la visió de tots els agents que intervenen en el procés de la creació contemporània.
angles castellano