centre d'art la panera

Activitats · Activitats realitzades · Centres d’art contemporani : entre el discurs i la banalitat. Conferència a càrrec de José Miguel G. Cortés.
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · Centres d’art contemporani : entre el discurs i la banalitat. Conferència a càrrec de José Miguel G. Cortés.
Tornar enrere

Centres d’art contemporani : entre el discurs i la banalitat. Conferència a càrrec de José Miguel G. Cortés.
26 d’octubre de 2005


Amb aquesta conferència es va analitzar la realitat del museus i centres d’art que s’han creat a l’Estat Espanyol en els últims anys. En aquest sentit, es va intentar veure com responen a les necessitats socials i de quina forma els diferents plantejaments de cadascún d’ells es mou entre la banalitat i la creació d’un discurs vinculat a la contemporaneïtat i als problemes que té plantejats avui dia la societat.
imatge entre el discurs i la banalitat
angles castellano