centre d'art la panera

Activitats · Activitats realitzades · Cárcel de amor. Relats culturals sobre la violència de gènere
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · Cárcel de amor. Relats culturals sobre la violència de gènere
Tornar enrere

Cárcel de amor. Relats culturals sobre la violència de gènere
Programa de vídeo i net.art
Dies 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 i 29 de novembre de 2005


Cárcel de amor és un projecte interdisciplinari –que planteja la
possibilitat de representar artísticament i cultural un conjunt complex d’aspectes al voltant del tema de la violència domèstica/de gènere– Amb cinc seccions interconnectades (programa de cinema i vídeo, projecte web, conferències i una publicació), i concebut com un espai marcat per la diversitat d’opinions i de punts de vista, Cárcel de amor es basa en el concepte que els codis artístics i culturals són representacions col·lectives i que la seva forma i el seu contingut estan conformats per a l’ordre social.
angles castellano