centre d'art la panera

Activitats · Activitats realitzades · Grup de Lectura sobre Art Contemporani
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · Grup de Lectura sobre Art Contemporani
Tornar enrere

Grup de Lectura sobre Art Contemporani
16 i 30 de novembre, 14 de desembre del 2006. 1 i 15 de febrer, 8 i 29 de març, 26 d’abril, 17 de maig i 7 i 21 de juny del 2007


Aquesta activitat neix de la voluntat d’acostar a un públic al més ampli possible reflexions que han dut a terme diferents especialistes al voltant de la creació contemporània. Els textos que hem escollit pertanyen a catàlegs, antologies o monografies sobre un tema concret, que analitzen períodes artístics que neixen després de la segona Guerra Mundial fins a l’heterogeni paisatge actual en el qual les tendències s’han dissolt.

La dinàmica que volem instaurar en aquest grup de lectura és el debat i la reflexió col·lectiva que es combinarà amb el descobriment i acostament individual que cadascun dels participants farà de les lectures que anem proposant. Val a dir que hem procurat que el tipus de textos seleccionats sigui accessible d’acord amb el temps de què disposem.

Les sessions de debat, posada en comú i resolució de dubtes estaran conduïdes per Antoni Jové, historiador de l’art i coordinador d’exposicions de La Panera, i tindran lloc aproximadament cada quinze dies durant els períodes corresponents a cada exposició al Centre de Documentació de La Panera. El dia escollit és el dijous i l’hora, les 19.00 h.

El nombre de participants queda fixat en 10 i la inscripció s’ha de fer al Centre d’Art la Panera fins al dia 1 de novembre de 2006.
grup de lectura
angles castellano