centre d'art la panera

Activitats · Activitats realitzades · Beques Art i Natura a la Creació
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · Beques Art i Natura a la Creació
Tornar enrere

Beques Art i Natura a la Creació
Fins el 12 de setembre 2017


El Ple de l’Ajuntament de Lleida adoptà, en sessió de 31 de març de 2017, l’acord d’aprovació inicial de les Beques Art i Natura a la Creació. 

Aquest acord d’aprovació inicial de les Beques es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, número 84, del 3 de maig de 2017, i es va obrir el termini de presentació de reclamacions i al·legacions.

Atès que dins del termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació, les Beques Art i Natura a la Creació es consideren definitivament aprovades.L’anunci d’aprovació definitiva de les Bases i el tex de les mateixes es van publicar al BOP nº 134, de data 12 de juliol de 2017

Podeu consultar el tex de les Bases aprovat definitivament al següent ennllaç:

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_134_5191

El tràmit següent és l’aprovació de la convocatòria, que es preveu que es dugui a terme a finals del mes de juliol.

Posteriorment, es publicarà l’aprovació de la convocatòria al BOP i, l’endemà, ja es podran presentar els projectes, fins al 12 de setembre de 2017.

Descarregar bases (PDF)


Descarregar convocatoria
angles castellano