centre d'art la panera

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
del 27 d’octubre al 6 de gener de 2019
del 27 d’octubre al 24 de febrer de 2019
del 27 d’octubre al 24 de febrer de 2019
novembre 2018 - maig 2019
dissabte 1 de desembre de 2018, a les 12.00 h
divendres 14 de desembre de 2018, a les 11.30 h
dissabte 22 de desembre de 2018
dijous 7 de febrer de 2019, a les 19.00 h
Activitats · Activitats realitzades · PRESENTACIÓ D’UNA PUBLICACIÓ DE MIRAR, D’ENRIC FARRÉS DURAN, EN EL MARC DE LA MOSTRA «UNA EXPOSICIÓ DE MIRAR», ACOMPANYADA DE L’ACCIÓ REALIZAR UN PAPEL #3
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · PRESENTACIÓ D’UNA PUBLICACIÓ DE MIRAR, D’ENRIC FARRÉS DURAN, EN EL MARC DE LA MOSTRA «UNA EXPOSICIÓ DE MIRAR», ACOMPANYADA DE L’ACCIÓ REALIZAR UN PAPEL #3
Tornar enrere

PRESENTACIÓ D’UNA PUBLICACIÓ DE MIRAR, D’ENRIC FARRÉS DURAN, EN EL MARC DE LA MOSTRA «UNA EXPOSICIÓ DE MIRAR», ACOMPANYADA DE L’ACCIÓ REALIZAR UN PAPEL #3
DIJOUS 14 de setembre de 2017
19 h, Centre de Documentació


Una publicació de mirar és la publicació sorgida en el marc de la mostra individual d’Enric Farrés Duran al Centre d’Art la Panera «Una exposició de mirar», un projecte en què l’artista s’apropia de dispositius expositius associats a autors de renom (com els arquitectes Richard Meier i Lina Bo Bardi) i ens convida a mirar-los d’una altra manera amb la finalitat última d’analitzar i qüestionar els mecanismes que atorguen valor al fet artístic, per evidenciar que els espais expositius són espais d’autoritat que es regeixen per una sèrie de convencions que assenyalen que allò que s’hi exposa és art, i que la presentació de les obres perquè el públic les observi n’implica la legitimació com a tals.
Enric Farrés Duran disposa ja d’un vast nombre de projectes, molts dels quals com a llibres d’artista que es poden consultar al Centre de Documentació, on hi ha concebuda una intervenció específica que en subverteix la funcionalitat, alhora que adreça l’atenció del visitant a la selecció de documentació videogràfica i a les publicacions que acompanyen els projectes més destacats de l’artista.
La presentació anirà acompanyada de l’acció Realizar un papel #3, una acció al voltant del menjar que es desenvoluparà de manera simultània a la presentació de la publicació.
Aquesta acció arrenca amb el projecte «Los papeles del Siglo», una col·lecció de 2.134 papers trobats dins de llibres mentre Enric Farrés Duran treballava en una llibreria de segona mà. Amb aquest conjunt es va desenvolupar tot tipus de projectes —exposicions, llibres, conferències o tallers. L’últim projecte realitzat va ser ordenar-los amb la batedora per a l’exposició «Cualquier objeto excepto un papel». Abans d’aquesta acció, tots els papers van ser digitalitzats.
Actualment amb aquests arxius digitals es desenvolupa el projecte «Realizar un papel», en el qual passem de la immaterialitat de l’arxiu digital a la materialitat de l’aquí i l’ara. Entenent els documents com unes instruccions, realitzarem el paper número 1.345, una recepta anomenada «Huevos fríos».
angles castellano