centre d'art la panera

Activitats · Activitats realitzades · El mètode Flauvert. Enric Farrés Duran. Demo_6
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · El mètode Flauvert. Enric Farrés Duran. Demo_6
Tornar enrere

El mètode Flauvert. Enric Farrés Duran. Demo_6
Del 16 al 18 de novembre de 2017


El mètode Flauvert. Enric Farrés Duran plantejarà en aquest taller casos d’estudi concrets basats en experiències pròpies a través dels quals es desenvoluparà una resposta per part dels participants. Aquests casos d’estudi a vegades tindran forma de repte, a vegades seran una floreta, a vegades seran una putada, però sempre seran presentats i discutits col·lectivament.

Demo_6. És un programa de formació per a artistes que estableix uns mecanismes de visibilitat de projectes. El seu objectiu és el de formar el màxim d’artistes i també d’estudiants del nostre context territorial, la qual cosa permetrà habilitar una estructura en format de tutoria per testar propostes i produccions sota la tutela i la conducció d’un agent professional que treballarà per donar eines i recursos als participants. Demo_ funciona sota un programa de formació en format taller-workshop, el qual ens permet oferir un espai de reflexió, de presentació, de difusió i d’intercanvi entre els diferents participants.
angles castellano