centre d'art la panera

Activitats · Activitats realitzades · Aproximació a la mostra a càrrec del Dr. Josep Lluís Pelegrí, oceanògraf i educador.ELLA LITTWITZ. «UN ELEFANT A L’HABITACIÓ»
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · Aproximació a la mostra a càrrec del Dr. Josep Lluís Pelegrí, oceanògraf i educador.ELLA LITTWITZ. «UN ELEFANT A L’HABITACIÓ»
Tornar enrere

Aproximació a la mostra a càrrec del Dr. Josep Lluís Pelegrí, oceanògraf i educador.ELLA LITTWITZ. «UN ELEFANT A L’HABITACIÓ»
Dissabte 6 d’abril a les 12.00 h


El mar Mediterrani té tota la riquesa de processos i connexions físics i biogeoquímics que caracteritzen els grans oceans del nostre planeta. Aquesta aproximació a la mostra consistirà en diverses activitats que ens ajudaran a explorar les connexions marítima, hídrica, geològica, energètica i transformadora que ens ofrena el Mare Nostrum. Totes aquestes són les que fan del mar i dels oceans no sols un medi capaç de mantenir la Terra en un estat termodinàmic apte per a la vida, sinó que converteixen el nostre planeta en un gran sistema complex. Un sistema viu, l’anima mundi, que és alhora espai físic i connexió espiritual de persones i cultures.

Josep Lluís Pelegrí Els meus estudis aborden molts aspectes de la circulació oceànica, des de la franja costanera fins a l’escala global, i el seu efecte sobre els processos biogeoquímics i el canvi climàtic. M’agrada observar la natura i també gaudeixo desenvolupant models idealitzats que pretenen reproduir les observacions, perquè m’ajuden a identificar els processos que en són responsables. Crec que la Terra es pot entendre com un sistema viu, un sistema complex optimitzat amb els oceans com a sistema circulatori. La meva trajectòria professional ha estat força variada: vaig treballar 8 anys en la indústria i 11 anys com a professor universitari. Actualment, soc investigador i també director de l’Institut de Ciències del Mar. He publicat uns 140 articles (més de 100 en revistes d’impacte), editat 4 llibres i dirigit 24 tesis de màster i 16 tesis doctorals.


Ella Littwitz (Haifa, Israel, 1982) presenta amb «Un elefant a l’habitació» un exercici d’arqueologia subaquàtica, del qual en sorgeixen els sediments materials i ideològics que conformen un paisatge que roman naturalitzat des de fa segles. El Mediterrani vist des de sota deixa al descobert un altre estat de les coses: es mostra així, amb l’exposició, aquest paisatge surcat per la crisis des dels mateixos punts d’intersecció en què la catàstrofe mediambiental es troba amb la humana.

Littwitz entén el paisatge com la capa material que qualsevol ideologia necessita per existir com a tal. Per tant, el seu treball no es limita a exposar una interpretació del paisatge en clau cultural, sinó que el que realment es fa palès aquí és una interpretació singular de la cultura des de la seva materialitat i el seu nexe amb el sòl.

angles castellano