centre d'art la panera

Activitats · Activitats realitzades · 1a Jornada Educativa: L’art contemporani, una eina innovadora a l’escola
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats realitzades</a> · 1a Jornada Educativa: L’art contemporani, una eina innovadora a l’escola
Tornar enrere

1a Jornada Educativa: L’art contemporani, una eina innovadora a l’escola
Dissabte, 17 de novembre de 2007


Aquesta jornada, dirigida als professionals de l’àmbit de l’ensenyament, pretén ser un espai obert al diàleg i a l’intercanvi d’experiències pedagògiques dutes a terme en diferents centres d’ensenyament, que comparteixen la voluntat del Servei Educatiu de la Panera per tractar la multidisciplinarietat de la cultura contemporània, com les arts visuals, la literatura, el cinema o els mitjans de comunicació.

El Centre d’Art la Panera ha volgut des de la seva inauguració desenvolupar una interacció real entre escola i centre d’art. Al llarg d’aquests quatre anys, hem pogut comprovar com des de les escoles existeix la voluntat de vincular els continguts curriculars amb la cultura contemporània, i com en molts centres educatius s’estan realitzant experiències pedagògiques innovadores.

Per a més informació i matrícula:
educaciolapanera@paeria.es

Programa Jornades
1a jornada educativa
angles castellano