centre d'art la paneraimg Servei educatiu

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
del 27 d’octubre al 13 de gener de 2019
del 27 d’octubre al 24 de febrer de 2019
del 27 d’octubre al 24 de febrer de 2019
novembre 2018 - maig 2019
del 17 al 19 de gener de 2019
dimecres 23 i dijous 24 de gener de 2019
dijous 7 de febrer de 2019, a les 19.00 h
Des del Servei Educatiu creiem que l’art contemporani ens ajuda a tenir una visió crítica del present, raó per la qual defensem l’art com una eina educativa especialment vàlida per a reforçar els diferents programes escolars. L’art contemporani, per la seva riquesa expressiva, pels múltiples interrogants que planteja i pels diversos horitzons que ens proposa, contribueix a la formació d’individus receptius, crítics, dialogants, imaginatius i reflexius.

Amb l’objectiu d’abordar la transversalitat que s’està produint entre disciplines artístiques, i el desig de donar eines útils als docents a l’hora de tractar els diferents llenguatges de la cultura contemporània, tenint present la creixent multidisciplinarietat del panorama artístic contemporani, els continguts de les nostres activitats no només es vinculen amb les arts visuals, sinó amb molts altres aspectes relacionats amb la cultura contemporània com la literatura, el cinema, l’arquitectura, el disseny, la ciència i la robòtica, entre altres.

Contacte:
Helena Ayuso i Roser Sanjuan
Responsables del Servei Educatiu
T +34 973 26 21 85
Mail. educaciolapanera@paeria.es  
angles castellano