centre d'art la paneraimg Servei educatiu

Servei educatiu · Programes educatius
<a tabindex=0 href='home.php?op=15&module=editor' class='ruta_link'>Servei educatiu</a> · Programes educatius
A. EDUCACIÓ FORMAL

Visites Infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, escoles de belles arts i universitat.

Visites comentades. Destinades a totes les edats, des de l’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, escoles de belles arts i universitat.

L’objectiu principal és mirar les obres d’art en veu alta, incentivant la mirada i la paraula dels alumnes. Partint d’una breu explicació de l’obra i sobretot, del suggeriment de múltiples qüestions, es buscarà la creació d’una situació que faciliti el diàleg entre els alumnes, l’obra i l’educador del centre d’art.

Projecte Escoles Bressol i Llars d’infants de Lleida i provincia

En el projecte Els més petits visiten la Panera! hi participen les escoles bressol i llars d’infants de Lleida i provincia. Durant el segontrimestre del calendari escolar, un cop superat el període d’adaptació, els infants d’edats compreses entre 1 i 3 anys visiten l’exposició en curs de la Panera, acompanyats dels mestres i,en algun cas dels pares i mares. Aquest projecte s’inicia 5 mesos abans de la visita, que és quan es pren un primer contacte amb els mestres, amb qui es treballa de manera conjunta per decidir les obres que es comentaran i les activitats que es realitzaran a l’aula després de la visita.

Amb la col·laboració de Fundación Santander

 

Pràctiques Mòduls Escola de Belles Arts, diplomatures universitàries, llicenciatures i tercer cicle d’estudis universitaris

Per realitzar aquest tipus de pràctiques cal que la institució del centre educatiu es posi en contacte amb el Centre d’Art la Panera.


B. EDUCACIÓ NO FORMAL

Programa Educació Especial


Des del Servei Educatiu, i amb l’ajut d’educadors especialitzats en persones amb discapacitats físiques i mentals, s’estableix un programa destinat exclusivament als centres d’educació especial, centres ocupacionals i residències de la ciutat de Lleida i rodalies. L’objectiu del programa és que utilitzin les exposicions com a contextos alfabetitzadors, els quals permeten tenir una altra visió de la realitat, lligada íntimament a les seves vivències més personals.
Programa d’Educació i Integració Sociocultural

Aquest programa té com a objectiu integrar socioculturalment aquelles persones que per situacions diverses s’han traslladat al nostre país i la nostra ciutat. Per poder afrontar aquesta nova situació, cal que aprenguin a comunicar-se a través del català i del castellà. Per aquest motiu, des del Centre d’Art la Panera creiem que l’art, i en general la cultura, és una bona eina per aprendre a comunicar-se i entendre el món que ens envolta.

La nostra proposta, visita + tertúlia, consisteix a aprofitar les visites comentades a les exposicions per generar un espai de diàleg i potenciar la comunicació i la comprensió oral d’ambdues llengües. Paral·lelament, els visitants coneixen un dels recursos culturals que Lleida ofereix a tota la ciutadania, que genera el factor d’integració i cohesió social en la ciutat.

Art Contemporani a l’hospital

A partir de les noves experiències i diferents aportacions dels professionals que van formar part del projecte Xarxa  d’intercanvis  entre  programes  d’educació  especial  de  centres  d’art contemporani de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània dut a terme durant d’any 2008 i 2009, s’han obert noves perspectives i àmbits de treball pel Servei Educatiu del Centre d’Art la Panera.

Així ha estat com ha nascut el projecte Art Contemporani a l’Hospital, el qual vol establir una xarxa d’investigació i de treball, i una programació de diverses activitats entre institucions culturals i hospitalàries amb l’objectiu d’apropar l’accés a la cultura, i especialment a l’art contemporani, a totes aquelles persones que estan esporàdicament o en residència als hospitals.

En el marc d’aquest nou projecte educatiu es van programar programat dos tallers amb l’artista Francesc Ruiz a l’Unitat Educativa Hospitalària i a l’URPI (Unitat d’Hospitalització de Referència en Psiquiatria Infantil) de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, i un altre amb l’artista Javier Peñafiel a l’Aula Hospitalària Dr. Antoni Cambrodi de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Memòria art Contemporani a l’Hospital. Euroregió. Desembre 2012

Programa d’art contemporani i discapacitat auditiva

El Centre d’Art la Panera disposa d’un nou servei de visites guiades per a persones sordes o amb pèrdua auditiva. Els usuaris amb discapacitat auditiva poden visitar l’exposició a través d’una visita guiada que serà traduïda a llengua de signes per un intèrpret. També podran participar en qualsevol activitat que proposi el Centre d’Art la Panera, com jornades, seminaris o conferències. Aquest és un nou pas per eliminar barreres, amb la finalitat que tothom pugui gaudir de l’art contemporani.

Per visitar el Centre o per participar en les activitats, és imprescindible contactar abans amb el Centre d’Art la Panera enviant un correu electrònic a educaciolapanera@paeria.cat.
angles castellano