centre d'art la paneraimg Servei educatiu

Servei educatiu · Serveis
<a tabindex=0 href='home.php?op=17&module=actedu' class='ruta_link'>Servei educatiu</a> · Serveis
Punt d’atenció personalitzada al professorat

El professorat té la possibilitat de disposar de recursos com bibliografia específica, documents gràfics i visuals i directoris de pàgines webs, que permeten una major comprensió de les obre de la Col·lecció i de les exposicions temporals del Centre d’Art la Panera, com també dels diferents moviments artístics del segle XX.
Visitar Centre de Documentació


Recolzament i assessorament a les escoles en els treballs posteriors a les visites

Les educadores del centre ofereixen els seus recursos i assessorament personal per tal que les escoles, a través d’activitats, tinguin l’oportunitat d’aprofundir en aquells aspectes més significatius de l’exposició, establint un contacte més continu amb el currículum escolar.Trobada entre alumnes i creadors contemporanis de la ciutat de Lleida

Oferim l’oportunitat d’organitzar trobades entre alumnes i creadors contemporanis de la ciutat.


Arxiu de material pedagògic d’exposicions i activitats passades realitzades al Centre d’Art la Panera

Per sol·licitar el material educatiu de les exposicions, cal omplir el formulari de l’apartat Inscripció i material pedagògic


Secció Educativa del Centre de Documentació

La secció educativa del Centre de Documentació conté tot un ampli ventall de recursos, especialment adreçada a mestres i professors, estudiants de magisteri, psicopedagogia o història de l’art, investigadors i educadors de museus.
més informació
angles castellano