centre d'art la paneraimg Amics de la Panera

Amics de la Panera · Activitats dels amics
<a tabindex=0 href='home.php?op=21&module=editor' class='ruta_link'>Amics de la Panera</a> · Activitats dels amics
A. CONFERÈNCIES

Cicle de conferències adreçat únicament als Amics de la Panera, els continguts de les quals estan relacionats amb àmbits específics de l’art contemporani i responen als interessos generals d’aquest col·lectiu.

reflexions contemporanies
B. FESTA DELS AMICS

Després de la inauguració oficial es realitza una visita guiada de l’exposició conduïda pels comissaris o els artistes.

L’objectiu d’aquestes visites és oferir als Amics de la Panera una presentació exclusiva de l’exposició que ajudi a comprendre, apreciar i aprofundir en les pràctiques artístiques més actuals, amb la possibilitat de conèixer els artistes.

festa amics de la panera
C. VIATGES CULTURALS

El Centre d’Art la Panera organitza sortides culturals, les quals tenen l’objectiu principal de visitar destacats centres d’art contemporani o altres entitats, amb l’objectiu de conèixer col·leccions privades o exposicions d’especial interès.

En totes aquestes visites, els Amics de la Panera han rebut una especial atenció per part dels professionals dels respectius centres.


9è Viatge Cultural dels Amics de la Panera 52a Biennal de Venècia.
angles castellano