centre d'art la paneraimg Centre de documentació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 4 de novembre de 2017 al 28 de gener de 2018 Plantes 0 i 1 de la Panera, església de Sant Martí i Dipòsit del Pla de l’Aigua
Divendres 24 de novembre, de 9.30 a 20 h Dissabte 25 de novembre, de 9.30 a 14.40 h
APP. iPhone LA PANERA<a tabindex=0 href='home.php?op=27&module=editor' class='ruta_link'>Centre de documentació</a> · Mediateca
< 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 >

Material
Archivo de archivos, 1998 - 2006. Montserrat Soto, amb la col·laboració de Gemma Colesanti

Música contemporània. Francisco López

III Cicle d’art i Educació. Disseny: entre el mass design i la comunitat creativa. Una introducció a l’escena contemporània. Conferència a càrrec d’Oriol Pibernat

angles castellano