centre d'art la paneraimg Publicacions

Publicacions
Publicacions
< 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 >

Material
Jordi Bernadó. World Wide Works 1993-2007

Montserrat Soto. Archivo de archivos. Amb la col·laboració de Gemma Colesanti.

Impasse 7.  Ciutats negades 2. Recuperant espais urbans oblidats

angles castellano