centre d'art la paneraimg Publicacions

Publicacions
Publicacions
< 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 >

Material
Impasse. Art, poder i societat a l’Estat espanyol

Impasse 2. Creació i context artístic a l’Estat espanyol

Impasse 3. Una revisió de l’art català recent a partir de textos publicats

angles castellano