centre d'art la paneraimg Publicacions

Publicacions
Publicacions
< 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 >

Material
Juan López. A la derriba

Impasse 11. Vint anys. Antologia de la producció textual de l’art recent a Catalunya

Contextos en desús. Estratègies per habitar l’espai de l’altre.

angles castellano