centre d'art la panera

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 17 de febrer al 10 de juny de 2018
Del 17 de febrer al 27 de maig de 2018
De l’11 d’abril al 31 de maig de 2018
Del 17 de febrer al 27 de maig de 2018
Dijous 24 de maig de 2018
<a tabindex=0 href='home.php?op=32&module=editor' class='ruta_link'>Biennal d'Art Lenadre Cristòfol</a> · 1a Biennal
1a Biennal d’Art Leandre Cristòfol
26.11.97 / 15.01.98En una època de crisi i de plantejaments restrictius, el context artístic es veu decantat indefugiblement a reconsiderar la seva posició i a optar per solucions més adequades al moment actual. En aquest sentit, certs projectes museístics europeus estan posant tot el seu èmfasi en la col·lecció, com estudiar-la i exhibir-la i, sobretot, com fer arribar l’art contemporani als seus visitants, a partir dels discursos que es desprenen de les obres d’art i no pas de l’enrenou que s’origina amb els grans espectacles expositius. EI fet d’anar consolidant i presentant una col·lecció permanent no ha de significar que aviat es deixi sentir el pes de l’anquilosament, ni que el tedi envaeixi els murs del museu; ben al contrari, suposa la possibilitat de redescobrir les obres cada cop que són presentades en contextos diferents, tant si ens referim a espais físics com si parlem de propostes i discursos diversos.

És cert que l’apreciació i valoració de l’art mai no ha estat una ciència exacta, però també és d’aquest espai d’incertesa i de conflicte d’on poden sortir decisions mé  agosarades i convincents. Cadascun de nosaltres hem anat configurant una mitologia individual, impregnada de models, de desigs i de refusos; per aquesta raó, més enllà del sentit inherent a l’obra d’art, es troba l’aportació personal del qui l’observa. Per aquestes raons, quan es planteja fer una col·lecció d’art contemporani cal no ser reticent a mots com incertesa, dubte o contradicció, ja que la tasca del museu ha de ser convertir-se en l’aparador d’aquesta palestra on es posa de manifest el trasbals que comporta la creació artística.

La selecció d’artistes i obres realitzada per a la Biennal d’art leandre Cristòfol respon al fet d’haver valorat el rigor i la perseverança en el seu treball i de compartir amb ells creences i inquietuds sobre la situació de l’art en l’actualitat. M’he deixat guiar «pel meu nas» com diu Marcia Tucker que cal fer, i pel fet que intueixo que de les obres exposades es podem aprendre moltes coses. Sabem que l’art té un component de fragilitat important, sobretot quan el confrontem a la conflictivitat que sacseja el món, però també és un espai de llibertat i de pensament crític, on poden regnar les obsessions i desvetllar-se les emocions. Els artistes i les seves obres no ens ho posen fàcil, perquè l’art se situa en el regne de la subjectivitat, i com més volem objectivar-lo, més ens anem allunyant de la impressió que ens podria provocar.

Glòria PicazoLlista de participants:
Ignasi Aballí / Pep Agut / Jordi Colomer / Ricardo Cotanda / José Maldonado / Pedro Mora / Juan Luís Moraza / Mabel Palacín / Manuel Saiz / Eulàlia Valldosera
angles castellano