centre d'art la panera

<a tabindex=0 href='home.php?op=32&module=editor' class='ruta_link'>Biennal d'Art Lenadre Cristòfol</a> · 1a Biennal
1a Biennal d’Art Leandre Cristòfol
26.11.97 / 15.01.98En una època de crisi i de plantejaments restrictius, el context artístic es veu decantat indefugiblement a reconsiderar la seva posició i a optar per solucions més adequades al moment actual. En aquest sentit, certs projectes museístics europeus estan posant tot el seu èmfasi en la col·lecció, com estudiar-la i exhibir-la i, sobretot, com fer arribar l’art contemporani als seus visitants, a partir dels discursos que es desprenen de les obres d’art i no pas de l’enrenou que s’origina amb els grans espectacles expositius. EI fet d’anar consolidant i presentant una col·lecció permanent no ha de significar que aviat es deixi sentir el pes de l’anquilosament, ni que el tedi envaeixi els murs del museu; ben al contrari, suposa la possibilitat de redescobrir les obres cada cop que són presentades en contextos diferents, tant si ens referim a espais físics com si parlem de propostes i discursos diversos.

És cert que l’apreciació i valoració de l’art mai no ha estat una ciència exacta, però també és d’aquest espai d’incertesa i de conflicte d’on poden sortir decisions mé  agosarades i convincents. Cadascun de nosaltres hem anat configurant una mitologia individual, impregnada de models, de desigs i de refusos; per aquesta raó, més enllà del sentit inherent a l’obra d’art, es troba l’aportació personal del qui l’observa. Per aquestes raons, quan es planteja fer una col·lecció d’art contemporani cal no ser reticent a mots com incertesa, dubte o contradicció, ja que la tasca del museu ha de ser convertir-se en l’aparador d’aquesta palestra on es posa de manifest el trasbals que comporta la creació artística.

La selecció d’artistes i obres realitzada per a la Biennal d’art leandre Cristòfol respon al fet d’haver valorat el rigor i la perseverança en el seu treball i de compartir amb ells creences i inquietuds sobre la situació de l’art en l’actualitat. M’he deixat guiar «pel meu nas» com diu Marcia Tucker que cal fer, i pel fet que intueixo que de les obres exposades es podem aprendre moltes coses. Sabem que l’art té un component de fragilitat important, sobretot quan el confrontem a la conflictivitat que sacseja el món, però també és un espai de llibertat i de pensament crític, on poden regnar les obsessions i desvetllar-se les emocions. Els artistes i les seves obres no ens ho posen fàcil, perquè l’art se situa en el regne de la subjectivitat, i com més volem objectivar-lo, més ens anem allunyant de la impressió que ens podria provocar.

Glòria PicazoLlista de participants:
Ignasi Aballí / Pep Agut / Jordi Colomer / Ricardo Cotanda / José Maldonado / Pedro Mora / Juan Luís Moraza / Mabel Palacín / Manuel Saiz / Eulàlia Valldosera
angles castellano