centre d'art la panera

<a tabindex=0 href='home.php?op=32&module=editor' class='ruta_link'>Biennal d'Art Lenadre Cristòfol</a> · 2a Biennal
2a Biennal d’Art Leandre Cristòfol
25.11.99/09.01.00


Aquesta segona edició de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol manté volgudament una línia de continuïtat amb la primera edició. És a dir, en primer lloc insisteix a mostrar una selecció de joves artistes que ofereixen un panorama heterogeni del que està succeint en l’àmbit artístic espanyol. Aquesta selecció ha estat duta a terme en funció, ben segur, d’un treball consolidat, però també perquè ja s’ha produït un cert reconeixement de molts d’aquests artistes, confirmat amb la seva assistència a importants manifestacions internacionals, així com perquè alguns d’ells, malgrat la seva joventut, han despertat ja molt d’interès. En segon lloc, la Biennal d’Art leandre Cristòfol confirma la seva voluntat d’anar configurant una col·lecció d’art contemporani, feta des del present cap al futur, assumint el factor de risc que una orientació d’aquest ordre pot comportar. En conseqüència, aquestes dues primeres edicions hauran fet possible la configuració d’un nucli important d’obres, a partir de les quals la col·lecció destinada al Museu Morera podrà anar-se expandint en altres direccions i, per tant, la mateixa Biennal anirà obrint altres possibilitats i eixamplant els seus límits.

En aquesta edició, la selecció realitzada posa en evidència alguns dels interessos que afecten sensiblement la jove creació, com és el clar predomini de la fotografia. Més enllà, però, de considerar-la una tècnica més de les moltes tècniques de què avui disposa l’artista, sí que és important assenyalar un interès generacional per l’ús de la fotografia, no només com a procediment, sinó com a consciència del poder aclaparador que tenen les imatges.

Vivim en una societat cada cop més assetjada per imatges de tota mena, i aquest fet, acompanyat de la maduresa evident del llenguatge fotogràfic, ha propiciat que la fotografia sintonitzi perfectament amb el moment artístic actual. Cosa que també succeeix amb el vídeo, tècnica que després de més de trenta anys d’existència artística sembla finalment haver aconseguit depassar els estrets marges que es deixava al vídeo-art, per incorporar-se com una tècnica més a tota mena de discursos artístics. I en aquest sentit, la proliferació de les imatges videogràfiques seria un exemple més de la imbricació amb l’entorn visual que acompanya indefugiblement tants aspectes de la nostra societat.

Com en l’edició anterior, la selecció d’artistes i obres no pretén establir interessos comuns ni fils conductors que exemplifiquin idees i conceptes en el context de l’exposició. la intenció és donar a conèixer propostes diferents, amb punts de vista en molts casos divergents, de manera que, si més no per una qüestió generacional, aquesta selecció posa de manifest els interessos i les preocupacions d’una generació que és summament conscient de les limitacions que té la pràctica de l’art i de les seves pròpies limitacions en la societat actual.

Malgrat tot això, juguen fort per demostrar que encara que la seva incidència pugui ser relativa, i les contradiccions semblin ser l’única situació possible on desenvolupar el seu treball, els artistes difícilment deixaran de servir-se de l’art com una via per relacionar-se amb el seu propi temps.

Glòria PicazoArtistes participants:
Antoni Abad / Ana Laura Aláez / Daniel Canogar / Julia Montilla / Marina Núñez / Alberto Peral / Javier Pérz / Concha Prada / Montserrat Soto
angles castellano