centre d'art la panera

<a tabindex=0 href='home.php?op=35&module=editor' class='ruta_link'>Biennal d'Art Lenadre Cristòfol</a> · 5a Biennal
5a Biennal d’Art Leandre Cristòfol
03.02.06/02.04.04


Enguany arribem a la cinquena edició de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol, després d’un llarg recorregut de vuit anys, des que el novembre de 1997 s’inaugurés la primera edició. Un recorregut que ha estat marcat per la posada en funcionament del Centre d’Art la Panera l’any 2003, una fita important que delimita un treball, previ a la seva obertura, de preparació i de difusió de les arts visuals contemporànies a la ciutat, no només amb la col·lecció que s’anava formant arran de les diferents edicions de la Biennal, sinó també amb les exposicions individuals que d’ella sorgien. Al mateix temps, però, aquesta fita marca l’inici d’una programació expositiva i d’activitats des del nou Centre d’Art la Panera que, en una part significativa, segueix tenint la Biennal i la col·lecció d’art contemporani que en va sorgint com un dels eixos vertebradors de la seva tasca. En aquest sentit, una exposició com Pintar sense pintar, mostrada al Centre durant la primavera de 2005, partia expressament d’una de les línies temàtiques apuntada dins de la col·lecció: la revisió del fet pictòric avui i la multiplicitat de respostes que es poden donar en afirmar-lo, tot negant moltes de les convencions que sobre ell segueixen existint.

Un altre fet rellevant fou la presentació al CeSac, Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee de Caraglio (Itàlia), durant la tardor de 2004, d’una important selecció d’obres de la col·lecció que, contraposades a la magnífica sèrie de gravats «Los caprichos» de Francisco de Goya, oferien una visió insòlita, àmplia i diversificada de l’art que s’està produint en l’actualitat a l’estat espanyol.

En un moment com l’actual, en què les col·leccions públiques d’art contemporani encara són tan escasses a Catalunya, la decisió de seguir propiciant una biennal, la finalitat de la qual és l’ampliació i consolidació d’una col·lecció, sembla ser encara avui plenament encertada. I per aquesta raó, la nova edició d’enguany persisteix en reforçar Unies temàtiques dins de la col·lecció, com és la ja esmentada revisió de la pintura (Miquel Mont), la importància del dibuix com a eina narrativa amb una diversitat de propostes que fan del seu ús no només una tècnica sinó una manera d’entendre el fet visual avui per part de les generacions més joves (Javier Peñafiel, Fernando Renes i Francesc Ruiz) i la transversalitat que s’està produint entre disciplines com, per exemple, entre art i disseny (AzúalMoliné) i entre art i arquitectura (Santiago Cirugeda).

Dins d’aquesta diversitat, les propostes de Carles, Congost i de MP & MP Rosado confirmen l’heterogeneïtat de mitjans que s’estan emprant en l’actualitat al servei de propòsits que tant poden ser reflex d’un escenari social (Carles Congost), com fruit d’una reflexió portada a la introspecció més absoluta (els germans Rosado).

Finalment, i com ja vam iniciar en l’edició anterior, hem convidat de nou Marina Núñez, artista que ja va ser seleccionada per a la segona edició de la Biennal, amb la intenció de poder ampliar la seva aportació dins de la col·lecció. En els darrers mesos la seva presència ha estat rellevant al Centre d’Art la Panera, ja que va mostrar obres seves a l’exposició Dual. Trànsits i encreuaments per la història de l’art, durant l’estiu del 2005.

El convenciment que el fet creatiu ha de ser contemplat des d’una òptica molt diversa, que abasti des de les propostes artístiques més significatives per la seva envergadura a aquells aspectes de la creació més marginals i sovint considerats d’un interès relatiu, ens ha esperonat a continuar amb les dues noves seccions que ja vam iniciar per a la quarta edició de la Biennal. La primera és la dedicada al vídeo monocanal, pensada per donar sortida a aquells treballs videogràfics de joves creadors i d’artistes consolidats que han participat en altres edicions de la Biennal, com és el cas de Francisco Ruiz de Infante, que no tenen uns canals de visibilitat habituals i continuats.

I la segona és la que aplega llibres i publicacions d’artista, una secció que amb els dos anys transcorreguts des que la iniciàrem, ha confirmat la seva raó de ser, tal i com es pot veure amb l’incrementa de participants i de propostes en l’edició d’engany. Els continguts d’aquesta secció es relacionen estretament amb la proliferació de la pràctica del dibuix abans esmentada, però també i molt especialment amb un increment considerable d’aquelles opcions que, des d’uns marges tant tècnics com conceptuals, intenten defensar posicions que no perdin el rastre personal en front dels processos uniformitzadors als quals avui es veu abocada la nostra societat.


Glòria PicazoLlista de participants:
Martín Azúa - Gerard Moliné / Santiago Cirugeda / Carles Congost / Miquel Mont / Marina Núñez / Javier Peñafiel / Fernando Renes / MP & MP Rosado / Francesc Ruiz


Vídeo en monocanal
Sergio Belinchón / David Bestué - Marc Vives / Dionís Escorsa / Elena Genís/ Cova Macías / Marta Petit / Francisco Ruiz de Infante - Christian Sebille


Revistes, publicacions, llibres d’artista:
Belleza infinita / Raimond Chaves / Fundación 30 Km/s / Martí Guixé / Julia Montilla / Enrique Radigales / Francesc Ruiz
angles castellano