centre d'art la panera

El Centre d’Art la Panera presenta la seva nova revista digital, que porta per títol Panera Notebook.
Aquesta publicació substitueix la newsletter habitual. S’hi podran trobar uns continguts similars però sota un nou format.
Tanmateix, Panera Notebook incorpora un seguit de blocs fixes de continguts, els quals s’estructuraran en: una notícia o ressenya relacionada amb alguna de les obres de la col·lecció; entrevistes als artistes que estiguin exposant a La Panera; explicacions de les activitats i objectius pedagògics del Servei Educatiu; una part dedicada al Centre de Documentació i als llibres d’artista i publicacions especials; un altre bloc dedicat a Art Mòbil; i l’agenda i recomanacions.


Subscripció PaneraNotebook

Formulari

  • Nom:
  • Cognoms:
  • Correu-e:


Les seves dades passen a formar part de la base de dades del Centre d’Art la Panera. En compliment del que estipula la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 15/99, de 13 de desembre (LOPD), l’informem
que té dret en qualsevol moment a consultar, modificar o cancel·lar les dades, prèvia sol·licitud per escrit al Centre d’Art la Panera (Pl. de la Panera, 2. 25002 Lleida) o via correu electrònic a documentaciolapanera@paeria.es
angles castellano