centre d'art la panera

Notícies · Matins a la Panera
Notícies · Matins a la Panera
Tornar enrere


Matins a la Panera
finals de 2009 i mitjans de 2010


El Centre d’ Art la Panera inicia el curs Matins a la Panera organitzat conjuntament amb els Serveis Personals i Salut Pública. Àrea de Gent Gran de l’ Ajuntament de Lleida, amb l’objectiu de programar sessions formatives al voltant de les arts visuals i la cultura actual, exclusivament orientades a la formació continuada de la gent gran. Les sessions es dividiran en 5 blocs (Com neix una col·lecció d’art?, És art el disseny industrial?, Territori Lleida, L’art i Les Paraules i De què ens parla l’art actual? Què ens comunica?) i es vincularan a les exposicions que es trobaran en curs al Centre d’ Art la Panera entre finals de 2009 i mitjans de 2010.
angles castellano