centre d'art la paneraimg Informació general

<a tabindex=0 href='home.php?op=4&module=editor' class='ruta_link'>Informació general</a> · Equip
Centre d’Art la Panera

Direcció: Cèlia del Diego
celialapanera@paeria.es

Coordinació
: Antoni Jové
aj.lapanera@paeria.es

Programa educatiu: Helena Ayuso i Roser Sanjuan
educaciolapanera@paeria.es

Centre de documentació: Anna Roigé
documentaciolapanera@paeria.es

Premsa i comunicació:
comunicaciolapanera@paeria.es

Manteniment: Carlos Mecerreyes
cmecerreyes@paeria.es

Col·laboració: Vane Ibarz , Jordi Antas i Júlia Moreno
angles castellano