centre d'art la paneraimg Arxiu Javelina

Arxiu Javelina
Arxiu Javelina
L’Arxiu Javelina és un intent sòlid per consolidar un escenari específic per a l’art emergent o en vies de consolidació del context local lleidatà; un arxiu que, com el seu nom indica, apunta a llençar, a propulsar artistes locals i relacionar-los amb el context, tant local com nacional, mitjançant diferents activitats professionals, de visibilització, de formació i d’assessorament.

L’Arxiu Javelina, per tant, és un servei per als professionals de les arts visuals de la demarcació de Lleida, que reunirà una selecció d’artistes visuals, comissaris i agents culturals del territori, així com una vintena de projectes d’art contemporani de la província. El projecte respon a l’interès del Centre d’Art La Panera, en col·laboració amb l’IEI, d’enfortir el context cultural local, per així afavorir un marc de creixement, formació i consolidació professional per als creadors del territori i fomentar un espai de comunicació i intercanvi entre aquests i altres contextos.


Sonia Alins

Albert Bayona

Isabel Barios

Marta Bisbal

Gerard Calderon

Maria Cemeli

Joan Codina

Simon & Contra

Roc Domingo

Maria Domingo

Edgar Dos Santos

Ivan Egea

Judith Farr

Ferran Lega

Martin Llavaneras

Carles Llonch

Sandra March

Joan Pere Massana

Pol Merchan

Jan Monclús

Elisa Munsó

Olga Olivera

Joan Pallé

Agnes Pe

Toni Riera

Teresa Vall Palou

Carles Porta

Jordi V. Pou

Víctor Vilamajó

Oriol Rosell

Aurembiaix Sabaté

Barbara Sanchez

Yannick Sanchez
angles castellano