centre d'art la paneraimg Programació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
De l’1 de març al 30 d’abril del 2017
APP. iPhone LA PANERAProgramació · Exposicions en curs
<a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Programació</a> · Exposicions en curs
ArtsComing
De l’1 de març al 30 d’abril 2017

Martin Llavaneras / Eulalia Valldosera
De l’1 de març al 30 d’abril del 2017

EXPOSICIÓ ITINERANT «PLOU, NEVA, PINTA»
Del 21 de gener al 2 d’abril de 2017.

Fundació Palau, c. de la Riera, 54, Caldes d’Estrac (Barcelona)


angles castellano