centre d'art la panera

Programació · Exposicions en curs · Territori Lleida
<a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Programació</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Exposicions en curs</a> · Territori Lleida
Tornar enrere

Territori Lleida
Del 26 de gener al 25 d’abril de 2010


Jordi Alfonso, Iñaki Álvarez, Isabel Banal / Fina Miralles, Albert Bayona, Basurama, Edgar dos Santos, Xavi Marrades,Juan Matos Capote / Noemi Sjöberg, Jesús Vilamajó Jordi V. Pou i Enriqueta Vendrell.

Amb aquesta exposició col·lectiva volem reunir diferents treballs que prenen com a tema el paisatge natural, humà i urbà de les terres de Lleida. Volem confrontar-nos amb el nostre entorn més immediat i preguntar-nos què hi succeeix, cercar-hi, per una banda, allò que es manté i, per l’altra, aquells aspectes que representen grans o petits canvis. 

Des de l’òptica de les arts visuals s’interrelacionarà els habitants del territori amb el paisatge (Isabel Banal / Fina Miralles i Jesús Vilamajó), el paisatge es construirà i deconstruirà (Albert Bayona), advertirem les transformacions que ha sofert aquest paisatge a partir de l’acció de l’home (Jordi Alfonso, Edgar dos Santos i Enriqueta Vendrell), descobrirem com transcorre la vida en una capital de comarca com Cervera (Xavier Marrades) i ens acostarem als marges, als no llocs de la ciutat (Jordi V. Pou) i ens endinsarem en els sons del riu Segre (Juan Matos Capote / Noemi Sjöberg).
territori 3
territori 2
territori 1
angles castellano