centre d'art la panera

Programació · Exposicions realitzades · CVA (María Luisa Fernández i Juan Luis Moraza)
<a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Programació</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Exposicions realitzades</a> · CVA (María Luisa Fernández i Juan Luis Moraza)
Tornar enrere

CVA (María Luisa Fernández i Juan Luis Moraza)
Del 7 d'abril al 12 de juny de 2005


El col·lectiu CVA desenvolupà el seu treball entre 1980 i 1984. En
aquell moment abandonaren qualsevol representació i reduïren l’objecte pictòric a l’ús exclusiu del marc daurat. En una etapa en què el ressò conceptual era encara present en l’art espanyol, les seves reflexions estètiques i crítiques qüestionaven l’eufòria pictòrica que es vivia al nostre país, tot i mantenir-se en una certa marginalitat. El cert és que, transcorregudes més de dues dècades, el to qüestionador del seu treball segueix sent, encara avui, molt vigent.

Coproducció amb ARTIUM, Vitòria.
cva 1
cva 2
cva 3
angles castellano