centre d'art la panera

Programació · Exposicions realitzades · Pintar sense pintar
<a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Programació</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Exposicions realitzades</a> · Pintar sense pintar
Tornar enrere

Pintar sense pintar
Del 7 d'abril al 12 de juny de 2005


A partir d’una sèrie d’obres de Ignasi Aballí, Ricardo Cotanda i Daniel García Andújar, adquirides amb motiu de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol i d’una selecció de treballs d’Erwan Ballan, Stéphén Dean, Ann Veronica Janssens, Miquel Mont, Vik Muniz, Mark Napier, Sven Pählsson i Darío Urzay, volem constatar el fet que actualment molts artistes es mantenen en un àmbit de reflexió pictòrica, encara que sovint abandonen i subverteixen les tècniques que des de sempre han estat considerades com a pictòriques.
pintar sense pintar 1
pintar sense pintar 2
pintar sense pintar 3
angles castellano