centre d'art la panera

Programació · Exposicions realitzades · Situació: Lleida
<a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Programació</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=9&module=programacio&cad=1' class='ruta_link'>Exposicions realitzades</a> · Situació: Lleida
Tornar enrere

Situació: Lleida
Del 11 de novembre al 8 de gener de 2006


Amb aquesta exposició el Centre d’Art la Panera vol actuar com a
catalitzador de la creació contemporània que es du a terme a la ciutat de Lleida i el seu entorn. L’exposició es planteja com un projecte que vol acollir diverses disciplines artístiques, que van des de les arts visuals, a la música i a la literatura. Al mateix temps, es volen buscar vincles i col·laboracions amb les diferents institucions de la ciutat, com ara la Universitat, l’Escola Municipal de Belles Arts i el Teatre de l’Escorxador.
situacio lleida 1
situacio lleida 2
situacio lleida 3
angles castellano