Introducció


Des del Centre de Documentació de la Panera iniciem un nou projecte expositiu que es podrà veure exclusivament a través de la xarxa. Atesa la dimensió que està adquirint el fons d’edicions especials del centre, utilitzarem aquesta nova via per donar-lo a conèixer. I, per fer-ho, oferirem a diferents comissaris externs la possibilitat de treballar sobre el fons de publicacions, de fer-ne una selecció i presentar mitjançant les seves pròpies paraules el projecte que han decidit portar a terme. Amb aquest nou programa expositiu volem difondre un aspecte de la creació contemporània, que tot sovint és vista com una cosa marginal, encara que avui dia demostra una efervescència creativa molt significativa.


Exposicions en línia
Desde el Centre de Documentació de la Panera iniciamos un nuevo proyecto expositivo que se podrá ver exclusivamente a través de la red. Dada la dimensión que está adquiriendo el fondo de ediciones especiales del centro, utilizaremos esta nueva vía para darlo a conocer. Y, para hacerlo, ofreceremos a diferentes comisarios externos la posibilidad de trabajar sobre el fondo de publicaciones, de hacer una selección y presentar mediante sus propias palabras el proyecto que han decidido llevar a cabo. Con este nuevo programa expositivo queremos difundir un aspecto de la creación contemporánea, que a menudo es vista como algo marginal, aunque hoy en día demuestra una efervescencia creativa muy significativa.


Exposiciones en línea