Exposició 01


18/05/2013 — A ningú li agrada el dolor per si mateix, o el busca i desitja tenir-lo, només perquè és dolor...

ferranElOtro, disenyador gràfic i editorial, Barcelona.EXP #1
de la panera on–line a Vimeo.


L'obra de Ciceró Sobre els límits del bé i del mal comença amb «Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit» [A ningú li agrada el dolor per si mateix, o el busca i desitja tenir-lo, només perquè és dolor], i d'aquesta obra deriva el «Lorem Ipsum» o el text emprat per omplir que habitualment s'utilitza en disseny per a demostracions de tipografies o esborranys i així provar el disseny visual abans d'inserir el text final. Aquest text simulat té una distribució més o menys normal de les lletres, però no té sentit, de manera que el lector no es distraurà amb el contingut mentre mira el disseny.


Aquest assaig curatorial fa un recorregut per una selecció d'elements de difusió que sorgeixen del procés invers. Reutilitzen aquests canals de comunicació (invitacions, fulls de sala, notes de premsa, fulletons, pàgines web, etc...) com a suports per les pròpies propostes i, en la majoria de la casos, aquests elements d'acompanyament s'acaben convertint en les peces en si mateixes.


Continguts:


Lara Almarcegui

Invitación a visitar el descampado de Fontiñas antes de su edificación, 2007 – 2008
Fulletó desplegable
Impressió offset sobre paper (4 + 1)
11 x 21 cm (plegat) y 66 x 42 cm (desplegat)


Bestué/Vives

Acciones en casa, 2005
Fulletó–pòster de projecte
Impressió offset sobre paper (4 + 0)
12 x 12 cm (plegat) y 48 x 60 cm (desplegat)


Luis Bisbe

Espoxición, 2011

Invitació d'exposició
Impressió offset sobre paper (4+1) i encuny

12,7 x 16 cm


Rubén Grilo
New logos, 2010 – …
'Magatzem' d'arxius vectorials
(http://rubengrilo.net/docs/new-logos/)
Dimensions variables en elements de difusió


Jeleton

Conchita Club, 2008-2009
Flyers de les diferents sessions-events
Impressió xerox sobre paper (1 + 1)
8 elements de 10,5 x 15 cm c/u


Joan Morey
Obey. Humillados & ofendidos, 2008
Invitació de performance
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
10,5 x 21 cm


Francesc Ruiz
Bang Bang; Bang Boom; Big Band; Big Bingo; Big Boom; Bim Bam; Boing Boing; Boom Big, 2009
Invitacions d'exposició
Impressió offset sobre paper (1 + 1)
8 elements de 10 x 15 cm c/u


Tornar a l'index d'exposicions
Exposición 01


18/05/2013 — A nadie le gusta el dolor para sí mismo, o lo busca y desea tenerlo, apenas porque es dolor...

ferranElOtro, diseñador gráfico y editorial, Barcelona.EXP #1
de la panera on–line en Vimeo.


La obra de Cicerón Sobre los límites del bien y del mal empieza con «Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit» [A nadie le gusta el dolor para sí mismo, o lo busca y desea tenerlo, apenas porque es dolor], y de esta obra deriva el «Lorem Ipsum» o texto de relleno que habitualmente se utiliza en diseño para demostraciones de tipografías o borradores y de esta manera probar el diseño visual antes de insertar el texto final. Este texto simulado tiene una distribución más o menos normal de las letras, pero no tiene sentido, por lo que el lector no se distraerá con el contenido mientras mira el diseño.


Este ensayo curatorial hace un recorrido por una selección de elementos de difusión que surgen del proceso inverso. Reutilizan estos canales de comunicación (invitaciones, hojas de sala, notas de prensa, folletos, páginas web, etc…) como soportes para las propias propuestas y, en la mayoría de la casos, estos elementos de acompañamiento se acaban convirtiendo en las piezas en sí mismas.


Contenidos:


Lara Almarcegui

Invitación a visitar el descampado de Fontiñas antes de su edificación, 2007 – 2008
Folleto desplegable
Impresión offset sobre papel (4 + 1)
11 x 21 cm (plegado) y 66 x 42 cm (desplegado)


Bestué/Vives

Acciones en casa, 2005
Folleto–póster de proyecto
Impresión offset sobre papel (4 + 0)
12 x 12 cm (plegado) y 48 x 60 cm (desplegado)


Luis Bisbe

Espoxición, 2011

Invitació d'exposició

Impressió offset sobre paper (4+1) i encuny

12,7 x 16 cm


Rubén Grilo
New logos, 2010 – …
‘Almacén’ de archivos vectoriales
(http://rubengrilo.net/docs/new-logos/)
Dimensiones variables en elementos de difusión


Jeleton

Conchita Club, 2008-2009
Flyers de las diferentes sesiones-eventos
Impresión xerox sobre papel (1 + 1)

8 elementos de 10,5 x 15 cm c/u


Joan Morey
Obey. Humillados & ofendidos, 2008
Invitación de performance
Impresión offset sobre papel (1 + 1)

10,5 x 21 cm


Francesc Ruiz
Bang Bang; Bang Boom; Big Band; Big Bingo; Big Boom; Bim Bam; Boing Boing; Boom Big, 2009
Invitaciones de exposición

Impresión offset sobre papel (1 + 1)
8 elementos de 10 x 15 cm c/u


Volver al índice de exposiciones