Exposició 06


31/01/2015 — Cartografia de la realitat
Sara Rubinow, membre del Comitè de Planificació de la Conferència de Llibres d’Artista Contemporanis, Nova York.EXP #6
from la panera on–line on Vimeo.


Els llibres poden servir com a guies d’un món dissenyat per l’artista, basats en la seva visió i en la seva pròpia lògica creativa. Presenten cartografies subjectives d’una geografia, un temps, un espai, un so o un pensament. El lector s’hi troba a si mateix, en un lloc delineat per vores incertes i inestables. A causa d’aquestes qualitats ambigües i a la mateixa naturalesa inherent al format imprès —la bidimensionalitat, la tinta sobre un paper, la lectura lineal d’esquerra a dreta o el pas de les pàgines—, s’aconsegueix que el lector sigui transformat en un habitant d’aquell món, i que col·labori activament amb l’artista en la creació d’aquella altra realitat.


Continguts:


Lara Almarcegui
Guide to the Wastelands of Lea Valley: 12 empty spaces await the London Olympics, 2009
Llibre
15 × 24 cm


Iñaki Álvarez
Trucs que surten malament: pensar menys és més, 2008
Llibre
20,5 x 14,0 cm


Fito Conesa
Suite for Ordinary Machinery, 2008
Partitura
27,0 x 19,8 cm


Ceferino Galán
El Naufraguito no. 50: Isla Naufragio, 2001
Fanzine
17,6 x 10,6 cm


Daniel Jacoby
Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels propers 100 anys, 2009
Llibre
20,9 x 15,0 cm


Ira Lombardía
La puerta veneciana, 2012
Llibre
21,0 x 14,8 cm


Kevin Simón Mancera Vivas
La felicidad, 2013
Llibre
24,5 x 17,5 cm


Mariona Moncunill
Unir els punts, 2011
Llibre
28,0 x 19,9 cm


Tornar a l'index d'exposicions
Exposición 06


31/01/2015 — Cartografía de la realidad
Sara Rubinow, miembro del Comité de Planificación de la Conferencia de Libros de Artista Contemporáneos, Nueva York.EXP #6
from la panera on–line on Vimeo.


Los libros pueden servir como guías de un mundo diseñado por el artista, basados en su visión y en su propia lógica creativa. Presentan cartografías subjetivas de una geografía, un tiempo, un espacio, un sonido o un pensamiento. En ellas el lector se encuentra a sí mismo en un lugar delineado por bordes inciertos e inestables. Debido a estas cualidades ambiguas y a la propia naturaleza inherente al formato impreso —la bidimensionalidad, la tinta impresa sobre un papel, la lectura lineal de izquierda a derecha o el paso de las páginas—, se consigue que el lector sea transformado en un habitante de ese mundo, y que colabore activamente con el artista en la creación de esa otra realidad.


Contenidos:


Lara Almarcegui
Guide to the Wastelands of Lea Valley: 12 empty spaces await the London Olympics, 2009
Libro
15 × 24 cm


Iñaki Álvarez
Trucs que surten malament: pensar menys és més, 2008
Libro
20,5 x 14,0 cm


Fito Conesa
Suite for Ordinary Machinery, 2008
Partitura
27,0 x 19,8 cm


Ceferino Galán
El Naufraguito no. 50: Isla Naufragio, 2001
Fanzine
17,6 x 10,6 cm


Daniel Jacoby
Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels propers 100 anys, 2009
Libro
20,9 x 15,0 cm


Ira Lombardía
La puerta veneciana, 2012
Libro
21,0 x 14,8 cm


Kevin Simón Mancera Vivas
La felicidad, 2013
Libro
24,5 x 17,5 cm


Mariona Moncunill
Unir els punts, 2011
Libro
28,0 x 19,9 cm


Tornar a l'index d'exposicions