Saltar al contingut Saltar a la navegació

El Centre d’Art la Panera de Lleida, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca i Le BBB centre régional d’iniciatives pour l’art contemporain de Tolosa han rebut recentment l’ajut «Iniciatives culturals euroregionals»

Antecedents
Col·laboració entre el Centre d’Art la Panera, Es Baluard i el CDAN
Primera concessió d’ajut Euroregió Pirineus–Mediterrània
«Educació especial i art contemporani», 2008
Durant l’any 2008–2009, el Centre d’Art la Panera (Lleida), Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Palma, Mallorca) i el CDAN, Centro de Arte y Naturaleza (Osca), conjuntament amb el Centre Regional d’Art Contemporain Languedoc–Rousillon (Sète, França), van portar a terme el projecte «Xarxa d’intercanvis entre programes d’educació especial de centres d’art contemporani de l’Euroregió Pirineus–Mediterrània».
Aquest projecte va consistir a dur a terme intercanvis entre els programes d’educació especial de cadascuna de les entitats per tal d’obtenir unes pautes d’actuació i de treball en els museus, davant els col•lectius de persones amb discapacitat intel•lectual i malalties mentals. A partir de les experiències i de les aportacions dels professionals que van formar part d’aquest projecte es van obrir noves perspectives i àmbits de treball que ens van dur a iniciar el projecte «Art contemporani a l’hospital».

Segona concessió d’ajut Euroregió Pirineus–Mediterrània
«Art i hospital», 2009–2010

El mes d’octubre de 2009, el Centre d’Art la Panera (Lleida), Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani (Palma, Mallorca), el CDAN, Centro de Arte y Naturaleza (Osca) i 3bisf. lieu d’arts contemporains (Aix-en-Provence, França) vam iniciar el projecte «Art contemporani a l’hospital», amb el qual preteníem establir una xarxa d’investigació i de treball entre institucions culturals i hospitalàries, amb l’objectiu d’apropar l’accés de l’art contemporani a aquelles persones que es troben hospitalitzades.

Projectes de futur

Tercera concessió d’ajut Euroregió Pirineus–Mediterrània
«Art i hospital», 2010–2011

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani (Palma, Mallorca), el Centre d’Art la Panera (Lleida) i Le BBB centre régional d’iniciatives pour l’art contemporain (Tolosa)

Durant aquest 2011, i gràcies a l’ajut rebut, es podrà consolidar el grup de treball format pels serveis educatius dels diferents centres i, al mateix temps, promoure la professionalització dels membres participants gràcies a l’assessorament d’experts externs als museus i centres d’art.

Alhora, aquesta nova subvenció ens permetrà la continuació de la investigació iniciada durant el 2009 al voltant de pràctiques culturals en àmbits hospitalaris, que va impulsar la realització de tallers d’artista en hospitals de cadascun dels àmbits d’influència dels respectius centres i museus d’art contemporani participants.

En aquesta ocasió, a la xarxa d’investigació s’hi incorpora el centre Le BBB centre régional d’iniciatives pour l’art contemporain de Tolosa, que participa des de l’any 2001 en el programa interministerial «Culture à l’hôpital», en col•laboració amb l’hospital Joseph Ducuing, amb l’objectiu d’obrir l’art a nous públics i, per tant, establir lligams socials entre el món artístic i el sanitari.

Le BBB i l’hospital Ducuing treballen conjuntament realitzant residències d’artista a l’hospital. Durant sis mesos, els artistes seleccionats treballen a l’hospital tenint en compte les peculiaritats d’aquest entorn i reunint-se periòdicament amb el personal d’infermeria i els pacients. Un cop finalitzat el període, es fan dues exposicions paral•leles, una a l’hospital i una altra a Le BBB, a més d’una publicació en la qual es resumeix la residència de l’artista.

Així doncs, l’adhesió de Le BBB al projecte suposa un avenç important, ja que, atesa la trajectòria i la consolidació del seu projecte, pot aportar molts coneixements i experiències al projecte «Art contemporani a l’hospital».

En general, els objectius fixats per a aquesta temporada 2011 consisteixen a:

Consolidar la col•laboració entre les institucions artístiques participants en el projecte, les entitats hospitalàries i els artistes, de manera que els projectes i les intervencions esdevinguin estables.

Millorar la qualitat de vida dels pacients i trencar amb la rutina hospitalària a través de les activitats desenvolupades.

Apropar l’art contemporani i les pràctiques artístiques a les persones que es troben hospitalitzades.

Promoure i augmentar la participació activa del personal sanitari i dels pacients dintre dels projectes que es posin en funcionament.

Desenvolupar activitats i intervencions artístiques a l’hospital per tal de poder-les analitzar i, així, establir unes pautes d’actuació orientatives en l’àmbit hospitalari.

Valorar l’impacte de les activitats sobre els pacients, el personal sanitari, els artistes i els professionals dels museus i centres d’art, mitjançant observacions, entrevistes informals i fulls d’avaluació.