Saltar al contingut Saltar a la navegació

Tan Lluny, Tan a Prop

La tipografia té més de cinc segles d’antiguitat i, tanmateix, n’hi ha prou de dirigir una ullada al nostre voltant per adonar-nos que forma una part molt dinàmica i actual de la nostra realitat. Els caràcters tipogràfics han acompanyat el desenvolupament de la societat des de la seva aparició, a mitjan segle XV, i les seves formes han reflectit les variables socials, artístiques i culturals de cada època.

Però, a causa de la necessitat de posar en comú uns dibuixos bàsics coneguts i compartits per tothom a través del temps, cada desenvolupament estilístic s’ha basat en formes pretèrites, i ha format una sèrie de «disseny acumulatiu» en què podem veure reflectit el geni creador dels grans dissenyadors tipogràfics, que donen sentit a un artefacte cultural de primer ordre: les lletres.

UnosTiposDuros


PRESENTACIÓ EL DIA 12 DE MARÇ A LES 19:00H A CÀRREC DE UNOSTIPOSDUROS.

Fitxers