Saltar al contingut Saltar a la navegació

Encaixa't. Activa l'art a l'escola

«Encaixa’t» és un projecte educatiu de producció artística i de residència, en el qual formació i artistes es combinen per crear una producció dirigida especialment al primer cicle d’educació infantil, de 0 a 3 anys. Cada una d’elles acull un concepte relacionat amb el treball i el procés creatiu de l’autor. L’objectiu d’«Encaixa’t» és crear una producció d’artista en format de contenidor que permeti als infants aproximar-se als conceptes i al procés creatiu de cada autor. Durant aquest procés, és important la forma, el contingut i com s’activa, sempre partint de les capacitats dels infants i tenint en compte els diferents ritmes evolutius. Treballar partint de la pràctica del procés creatiu de l’artista permet que emergeixi la diversitat individual de cadascú, en forma i contingut. L’activació de la peça consta de tres moments: la descoberta dels objectes i de l’artista, l’experimentació a través del joc i, finalment, la producció. Aquesta darrera producció és diferent en cada ocasió; depèn dels infants i del seu procés creatiu i narratiu. La flexibilitat i l’obertura pedagògiques del projecte fan que les produccions siguin diverses i hi convisquin la individualitat i la col·lectivitat. La producció ens aporta la reflexió i el coneixement del concepte en clau contemporània i genera pensament crític. Programa de formació i producció de caixes d’artistes contemporanis, dirigit especialment al primer cicle d’educació infantil, de 0 a 3 anys.