Saltar al contingut Saltar a la navegació

Beques Art i Natura a la Creació

Fins el 12 de setembre 2017

El Ple de l’Ajuntament de Lleida adoptà, en sessió de 31 de març de 2017, l’acord d’aprovació inicial de les Beques Art i Natura a la Creació. 

Aquest acord d’aprovació inicial de les Beques es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, número 84, del 3 de maig de 2017, i es va obrir el termini de presentació de reclamacions i al·legacions.

Atès que dins del termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació, les Beques Art i Natura a la Creació es consideren definitivament aprovades.

L’anunci d’aprovació definitiva de les Bases i el tex de les mateixes es van publicar al BOP nº 134, de data 12 de juliol de 2017

Podeu consultar el tex de les Bases aprovat definitivament al següent ennllaç:

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_134_5191

El tràmit següent és l’aprovació de la convocatòria, que es preveu que es dugui a terme a finals del mes de juliol.

Posteriorment, es publicarà l’aprovació de la convocatòria al BOP i, l’endemà, ja es podran presentar els projectes, fins al 12 de setembre de 2017.

Fitxers