Saltar al contingut Saltar a la navegació

IV Premis de treballs de recerca de Batxillerat

Presentació

Tenen opció de presentar-se a aquests premis els estudiants que segueixin estudis reglats corresponents a qualsevol de les modalitats de batxillerat en tots els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Els treballs, tema i format

Els treballs que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual tutelat que els estudiants de batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.
Els treballs hauran de ser un estudi, original i inèdit, que tracti qualsevol aspecte o tema que giri al voltant de la producció, creació, exhibició o crítica en l’àmbit nacional i internacional de les arts i la cultura contemporànies a partir de la dècada dels vuitanta.

Els originals del treball hauran de tenir forma de memòria explicativa i hauran de presentar-se en format paper i digital. El format paper tindrà un màxim de 60 fulls DIN A-4 i un mínim de 20, mecanografiats a doble espai i a una sola cara.
Als treballs se’ls podrà adjuntar tot tipus de material complementari, com ara plànols, dibuixos, fotografies, documents, vídeos, DVD, etc.
Paral·lelament, els treballs han d’anar acompanyats d’una síntesi d’un màxim de dos folis mecanografiats a doble espai, on es desenvolupi l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

També s’haurà d’adjuntar una versió digital del resum, perquè el treball guanyador es publicarà al web del Centre d’Art la Panera.

Premis

El jurat estarà format per una comissió d’especialistes i docents, formada pel professor de l’Escola de Belles Arts de Lleida, Antoni Codera; el professor de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, Juanjo Jové, i la professora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, Núria Llevot.

El premi que s’atorgarà al treball de recerca seleccionat serà un reproductor de DVD portàtil, juntament amb un certificat oficial del Centre i un lot de publicacions del Centre d’Art la Panera per al tutor. El veredicte serà inapel·lable, i el jurat tindrà la facultat de declarar el premi desert. La decisió del jurat s’haurà de comunicar al participant guanyador abans del 15 de setembre de 2008.

Propietat i devolució dels treballs

Els autors i autores mantindran la propietat dels treballs que presentin a concurs. Tot el material presentat es podrà retirar a partir del 15 de setembre de 2008. Si en el termini d’un mes a partir d’aquesta data no ha estat recollit, s’entendrà que els concursants hi renuncien i passarà a ser propietat del Centre d’Art la Panera. El treball premiat passarà a ser propietat del centre d’Art la Panera.

Termini

El lliurament dels treballs es realitzarà a través dels centres d’ensenyament. Ni als treballs ni a les síntesis no ha de constar el nom del tutor o de l’autor. Els treballs aniran acompanyats d’una carta signada pel director del centre i el cap d’estudis, en la qual se certificarà que aquests han estat escollits entre tots els alumnes del centre. També aniran acompanyats d’un sobre tancat i segellat, en l’exterior del qual hi constarà “4a convocatòria, Premis Treballs de Recerca de Batxillerat. Centre d’Art la Panera, 2008” i el títol del treball. En el seu interior hi constaran el títol del treball, el nom de l’autor, el seu telèfon particular i adreça de correu electrònic, així com els noms dels tutors corresponents.
El termini de presentació dels treballs serà el divendres 10 de juny de 2008. El lliurament de la documentació i dels treballs haurà de realitzar-se personalment o per correu al Centre d’Art la Panera, pl. de la Panera, 2. 25002 Lleida.