Saltar al contingut Saltar a la navegació

Taller de Robòtica. Dirigit per Daniel Canogar

Jordi Palacín va coordinar els treballs desenvolupats a l’Escola Politècnica Superior. Produït pel Centre d’Art la Panera en col·laboració amb el Grup de Robòtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Dates

Taller: 11, 12 i 13 de novembre
Avaluació i Presentació Treballs: 15 i 16 de desembre
Presentació de Treballs a la Panera 18 gener

Lloc

Centre d’Art la Panera i Grup de Robòtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

Introducció

En les dues últimes dècades hi ha hagut un important desenvolupament de l’art dels nous mitjans, impulsat fonamentalment per enginyers, programadors i artistes. Aquest nou gènere artístic ha ensorrat les tradicionals i artificials barreres entre art i ciència, sorgint en el seu lloc una aproximació híbrida curulla de potencial creatiu. Dins dels nous mitjans, l’art robòtic ha tingut un protagonisme destacat. Des del mite frankensteinià dels inicis de l’era industrial, passant pel cyborg de l’era digital i acabant amb la més recent cronificació biotecnològica, el robot és una de les metàfores nuclears de la societat actual. L’art robòtic es converteix en un potent mirall que ens permet veure’ns a nosaltres mateixos, al mateix temps que un instrument per redifinir el que és l’ésser humà. Per sobre de tot, una aproximació artística a la robòtica ens permet crear alternatives ideològicament  més complexes i fins i tot contestatàries al model utilitari del robot que domina en la nostra societat.  


Objectius del Taller

Utilitzant els recursos del Grup de Robòtica de la Universitat de
Lleida, es va pretendre agrupar científics i artistes visuals per crear una col·laboració fluïda, oberta i de mutu enriquiment. L’artista va començar a veure el seu treball com un veritable projecte d’investigació, al mateix temps que l’enginyer va descobrir en l’art una eina alliberadora que va expandir el seu mètode de treball tradicional.

Fases del Taller

El taller va tenir quatre parts ben definides:

1. Investigació teòrica: es van exhibir diverses obres robòtiques realitzades amb finalitats artístiques, analitzant conceptes fonamentals, influències estètiques i paradigmes científics. Es van abordar temàtiques associades a la robòtica, com són la vida artificial, la intel·ligència artificial, l’enginyeria i la clonació.

2. Exercicis preparatoris: es van realitzar projectes individuals que exploren la robòtica, però utilitzant recursos trobats –no tecnològics– que pugui haver-hi a l’entorn del taller. L’objectiu d’aquest exercici era expandir conceptes com tecnologia, robòtica i nous mitjans. Es va pretendre, d’aquesta manera, treure protagonisme al component merament tecnològic dels treballs, per descobrir nocions més filosòfiques sobre el camp de la robòtica. Aquest tipus d’exercici es va considerar un calentament per al posterior treball final.

3. Esbossos de projectes finals: es van crear equips de treball, formats cadascun per un enginyer amb coneixements de robòtica i un artista. Cada equip va tenir vint-i-quatre hores per desenvolupar i presentar un esbós d’un futur projecte. Aquests esbossos es van analitzar i discutir en grup.

4. Projectes finals: després de la discussió dels esbossos, els equips van treballar en solitari durant un mes, fent els canvis pertinents que van sorgir  durant la discussió dels esbossos, estudiant la viabilitat tecnològica del projecte i la seva resolució artística. Van poder realitzar els seus projectes a les aules del Grup de Robòtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. A finals de mes, amb els treballs ja finalitzats, es va fer una posada en comú dels resultats obtinguts, analitzant les obres realitzades. Aquests treballs van ser presentats posteriorment a la Panera.


Calendari de treball

El taller va començar el divendres, 11 de novembre, en jornada completa, continuant el dissabte, 12 de novembre, en jornada completa i acabant el diumenge, 13 de novembre, al matí. En aquests tres primers dies es va fer la presentació teòrica, els exercicis preparatoris i la primera presentació d’esbossos del que va ser la futura obra final.

Després d’aquests tres primers dies els equips van desenvolupar els seus projectes durant un mes, treballant en solitari.

La conclusió del taller va ser el dijous, 15 de desembre, i el divendres, 16 de desembre, quan també es van exhibir els projectes robòtics realitzats pels diferents equips de treball. Cadascun dels projectes va ser analitzat i discutit en grup, i presentat públicament a la Panera.

Participants

En total es van seleccionar set artistes i set estudiants d’enginyeria de l’Escola Politècnica Superior

taller de robotica