Saltar al contingut Saltar a la navegació

Edicions al límit

Mostra de publicacions especials, llibres d’artista i edicions múltiples d’artistes que formen part de la col·lecció del Centre de Documentació de la Panera. Aquestes publicacions es distancien de les tradicionals per la seva forma, el seu caràcter objectual i els continguts visuals, textuals i conceptuals.
El llibre d’artista ha esdevingut un gènere que des de les avantguardes històriques ha permès un alt grau d’experimentació als artistes; alhora, a partir dels anys seixanta, amb el moviment conceptual, esdevingué un mitjà per reivindicar la desmaterialització de l’objecte artístic i permetre l’accés a l’art al major nombre de persones possible gràcies al seu caràcter reproduïble. Actualment, els artistes continuen apostant per publicacions que van més enllà del llibre, realitzant projectes específicament concebuts per ser editats (Ignacio Uriarte, A horizontal expansion) o projectes que contemplen la publicació com un element que implementa el contingut de treballs concebuts per ser exposats en el marc institucional (Raimond Chaves i Gilda Mantilla, “Dibujando América”).  La vitalitat que viu aquest gènere, en el context més pròxim, es reflecteix en l’aparició d’editorials especialitzades com Cru (Figueres / Barcelona) i Save As... Publications (Barcelona).