Saltar al contingut Saltar a la navegació

Utopies quotidianes

La Centrale Électrique. Place Sainte-Catherine, 44. 1000, Brussel·les

L’exposició ofereix una àmplia visió del que ha passat a l’Estat espanyol des de 1990 fins avui, a partir dels treballs de 31 artistes.
 
S’articula al voltant de diversos eixos temàtics que han estat crucials en el desenvolupament de l’art de les dues últimes dècades: els límits actuals de la pintura i les seves reconsideracions sobre el fet de la no–pintura; les contaminacions entre art, arquitectura i disseny; el dibuix com a llenguatge, reactualitzat en el moment present, a partir del vídeo i de les noves tecnologies. En definitiva, els avatars de l’individu en relació amb la col·lectivitat o, dit en altres paraules, de l’individu davant d’allò sociopolític.

Antoni Abad, Ignasi Aballí, Ana Laura Aláez, Martín Azúa / Gerard Moliné, Txomin Badiola, Jordi Bernadó, David Bestué / Marc Vives, Neus Buira, Cabello/Carceller, Daniel Canogar, Javier Codesal, Jordi Colomer, Carles Congost, Ricardo Cotanda, Patrícia Dauder, Alicia Framis, Martí Guixé, La Ribot, Miquel Mont, Julia Montilla, Juan Luis Moraza, Marina Núñez, Alberto Peral, Javier Peñafiel, Marta Petit, Concha Prada, Fernando Renes, MP & MP Rosado, Francesc Ruiz, Montserrat Soto i Eulàlia Valldosera.