Saltar al contingut Saltar a la navegació

BECA ART I TECNOLOGIA

Organizat per Escola Politècnica Superior de la UdL, Homesession (Barcelona), Centre d’Art la Panera (Lleida), Etopia (Centro de Arte y Tecnología), a través de la Fundación Zaragoza Ciudad Conocimiento. 

L’objectiu d’aquesta nova beca és fomentar projectes artístics innovadors en els quals conflueixin la tecnologia i l’art, que impulsin la transferència de sabers (artístics, tecnològics i humanístics), des d’un punt de vista creatiu, reflexiu i crític, i amb una voluntat d’impacte social. 

Especialment, es valoraran aquells projectes que vulguin aprofundir en temes com l’art i la intel·ligència artificial, per exemple, els problemes de biaix de gènere o raça en els algoritmes, projectes de criptoart ètic, amb un ús social i responsable mediambiental de la tecnologia. Ens interessen projectes que toquin temes com la tecnologia de cadena de blocs (blockchain), la intel·ligència artificial, la robòtica, la sostenibilitat, el disseny i la mesura d’emocions i el disseny centrat en valors i en IdC (internet de les coses). 

La beca es divideix en dues parts, la primera basada en la investigació i la segona de producció. Durant el període d’investigació, l’artista trobarà l’assessorament i la formació d’investigadors i de docents especialitzats en cadena de blocs (blockchain), intel·ligència artificial, innovació en sostenibilitat, robòtica, disseny i mesura d’emocions i disseny centrat en valors i IdC (internet de les coses). Es tutoritzarà la seva investigació, des del punt de vista científic i tecnològic, i s’oferirà la possibilitat d’aquesta tutorització durant tot el procés de producció.  

Durant el 2022, s’atorgarà una beca econòmica per un total de 4.000 euros (impostos inclosos), en concepte d’investigació, honoraris i producció, dividits en dos pagaments: un de 2.000 € (impostos inclosos) al començament de la beca i l’altre el desembre de 2022, de 2.000 € (impostos inclosos). 

Durant el 2023, s’atorgarà una beca econòmica per un total de 4.000 euros (impostos inclosos), en concepte d’investigació, honoraris i producció en dos pagaments: el primer, per un import de 2.000 € (impostos inclosos), s’efectuarà el juny de 2023 i el segon, per un import de 2.000 € (impostos inclosos), l’octubre de 2023. Aquest import està subjecte a la retenció fiscal que li correspongui a l’artista. 

La beca implica una residència d’un mes a Lleida, Zaragoza i Barcelona amb els costos d’allotjament coberts.

El període de presentació de sol·licituds és del 15 de juny al 17 de juliol de 2022

 

 

 

Fitxers