Saltar al contingut Saltar a la navegació

RESOLUCIÓ BECA ART I TECNOLOGIA: CARLOS MONLEÓN

Primera edició

En aquesta primera edició s’hi han presentat 60 candidatures d’artistes d’arreu del món, d’Europa (Estat Espanyol, Àustria, Anglaterra, Alemanya, França, Portugal), però també d’Amèrica (USA, Xile, Argentina), Austràlia o Àsia (Corea del Sud).

Els quatre finalistes han sigut Carlos Monleón (SP), Libby Heaney (UK), Patrícia Echeverría (SP-UK) i Stéphane Bissières (FR), seguint aquest ordre segons la major puntuació.

El jurat, després d’una llarga deliberació degut a l’alta qualitat dels projectes, ha optat per declarar guanyador a Carlos Monleón (Madrid, 1983), graduat en Belles Arts pel Chelsea College of Art and Design, UAL (Londres) i del Màster en Disseny pel Royal College of Art de Londres, amb la proposta Wetcoin.eth, un projecte sobre mètodes de reparació i manteniment de l’aigua que proposa models de distribució, organització i generació de capital social a través de tecnologies i principis del blockchain i del web3.

Wetcoin.eth qüestiona les lògiques actuals del water management per proposar models de custòdia dels béns comuns tant físics com digitals, alineats amb els cicles de vida planetaris. En les seves fases d’investigació i producció s’integren corrents de pensament al voltant de l’aigua i investigacions científiques sobre les seves propietats i capacitats, així com avenços tecnològics tant en computació física distribuïda com en la creació d’actius digitals.

Com a resultat del projecte, Wetcoin.eth proposa un circuit de reparació d’un cabdal d’aigua, el tractament del qual és documentarà mitjançant processos experimentals de la imatge per al seguiment i registre de les seves diferents fases a través del blockchain amb la finalitat de generar un “token” que incentivi i generi valor en referència a la cura dels béns comuns i ambientals.

Aquesta beca és fruit de la creació d’un nou circuit per l’art digital entre Barcelona, Lleida i Saragossa, en el qual hi intervenen des d’universitats fins a diferents institucions culturals, com són l’Escola Politècnica Superior de la UdL, el Homesession Arts Visuals (Barcelona), el Centre d’Art la Panera (Lleida) i l’Etopía Centro de Arte y Tecnología a través de la Fundación Zaragoza Ciudad Conocimiento i de l’Ajuntament de Saragossa.

L’Escola Politècnica Superior, Universitat de Lleida, és una universitat pública ubicada a la ciutat de Lleida, la qual compta amb diversos campus: medicina, agrònoms, tecnologia i rectorat. Es caracteritza per ser una universitat petita que busca diferenciar-se i crear tendències.

El Centre d’Art la Panera és una plataforma de producció i difusió de les arts visuals contemporànies que desborda el fet expositiu, es posiciona en la intersecció de la investigació i la creació a través de l’educació i els programes públic i produeix projectes artístics en contextos tan variats com escoles, centres de salut o serveis comunitaris. Alhora, és un equipament públic, fruit de la cooperació entre l’Ajuntament de Lleida i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que s’integra en la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya.

Homesession Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que fomenta la creació en el camp de les arts visuals: articula una residència oberta a artistes internacionals, beques de producció de projectes destinats als artistes espanyols i un programa educatiu: Polaritats. Amb el seu esforç continu de recolzament a artistes i de difusió, Homesession acull propostes que recorren a mitjans i pràctiques molt diverses, afavorint sempre l’experimentació interdisciplinària.

Fundación Zaragoza Ciudad Conocimiento (FZC) és una organització de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, essent els seus camps d’actuació habituals el foment de projectes de base tecnològica, l’educació en tecnologies creatives, la difusió de la cultura de la ciència i la tecnologia i la creativitat associada a la interacció entre art, ciència i tecnologia. FZC també gestiona part de la programació de l’ETOPIA Centro de Arte i Tecnología, equipament públic de l’Ajuntament de Saragossa, centre de cultura contemporània, taller per a creadors i tecnòlegs, espai de formació especialitzat en la intersecció entre art i tecnologia, laboratori d’idees per la ciutat digital i incubador d’empreses.

L’objectiu principal d’aquesta beca és fomentar projectes artístics innovadors en els quals conflueixin la tecnologia i l’art, tot impulsant, així, la transferència de sabers (artístics, tecnològics i humanístics) des d’un punt de vista creatiu, reflexiu i crític, i amb una voluntat d’impacte cívic, especialment centrada en el compromís i la responsabilitat social i el manteniment i la sostenibilitat ambiental i de projecte.

Es tracta d’una beca de 8000 euros distribuïts en dues entregues de 4000 euros durant dos anys amb allotjament cobert. La finalitat és dur a terme un projecte d’investigació i producció amb l’assessorament i formació per part d’investigadors i docents especialitzats de la Universitat de Lleida, tant des d’un punt de vista científic com tecnològic, oferint la possibilitat de tutorització durant tot el procés de producció.

Per altra banda, el Centre d’Art la Panera, Etopía Centro de Arte i Tecnología i Homesession també acompanyaran l’artista durant el procés d’investigació artística, producció de l’obra, exposició i restitució.