Saltar al contingut Saltar a la navegació

Alteritat Radical: Helena Vinent

L’alteritat és la concepció de les altres persones com a diferents de la identitat pròpia. Davant de la diferència, hom estableix una imatge mental dels que l’envolten i interacciona amb aquesta imatge. Així, l’alteritat es pot referir a raça, país, sexe, classe social o al conjunt de la humanitat, amb característiques neuronals o cognitives diferents, cossos diversos, en funció de la imatge que hom tingui de si mateix/a. En el context educatiu, aquest concepte s’ha vinculat al paradigma de l’educació inclusiva, per reivindicar la consideració de l’altre com un valor. Quan parlem d’alteritat en l’àmbit educatiu, per tant, fem referència a la necessitat de prendre consciència del punt de vista de l’altre i atorgar-li reconeixement, tenir-lo present i poder-nos posar en el seu lloc. A través de l’alteritat, reconeixem que totes les persones tenim característiques diferents, maneres de pensar, motivacions, referents i estils variats. A més, aquesta diversitat, lluny de ser un problema, representa un enriquiment. Només quan donem valor als altres i quan els atorguem respecte i dignitat, quan els tractem justament i reconeixem la seva vàlua com a humans, som capaços de construir comunitats (en el nostre cas, educatives) acollidores, respectuoses i potenciadores de cada una de les individualitats.

Alteritat Radical és un projecte d’investigació i experimentació en mediació cultural, el qual té per objectiu l’elaboració d’un prototipatge d’eines i de protocols per abordar àmpliament les polítiques de l’alteritat i la descolonització de concepcions capacitistes de la identitat. Mitjançant aquest projecte, diversos agents artístics i educatius ens hem implicat en un procés de treball específic i experimental. Aprofitant el treball dels artistes Helena Vinent i Arnau Sala, les pràctiques dels quals reflexionen entorn d’espectres radicals de l’alteritat, s’ha organitzat una estada de treball en residència artística en dos centres formatius de referència a la província de Lleida: l’INS Manel de Montsuar, de Lleida, i l’EASD Ondara, de Tàrrega. La residència d’aquests artistes s’ha ideat com un laboratori d’estímul per a l’emergència de subjectivitats diverses, on desplegar i assajar múltiples estratègies de mediació artística per impulsar l’agència de canvi i transformació del treball dels artistes, així com les afectacions derivades de la comunitat educativa d’aquest context específic. Entenem el procés com la realització d’un compendi d’iniciatives i aprenentatges al voltant d’aquest programa, per tal que esdevinguin una caixa de recursos per abordar l’alteritat a l’aula, més enllà de la presència dels artistes, els quals seran el motor d’inici del treball, però no de final.

 

Helena Vinent (Barcelona, 1988). Artista que treballa amb diferents formats, que van del vídeo, la fotografia, el text, l’escultura i la performance fins a la instal·lació. Les seves obres sovint parteixen de l’apropiació de múltiples continguts visuals, que després tergiversa, amb els quals configura un univers propi, que muta en funció de cada projecte. Actualment, el seu treball reflexiona al voltant de la construcció identitària del cos discapacitat, i aborda la idea de la construcció humana i posthumana des del seu posicionament com a persona sorda. Recentment, s’ha incorporat a la taula de treball en accessibilitat del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que organitza la mateixa institució, juntament amb la Plataforma d’Artistes de Catalunya (PAAC).

Arnau Sala Sáez (Manresa, 1978). Artista sonor que treballa entorn de les potencialitats creatives de la distracció com a eina d’autoconeixement i escolta activa. Mitjançant aquesta investigació, també pretén desconstruir els mecanismes que defineixen com a disfuncionals diverses condicions, com el TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat), en un marc capitalista centrat en la producció. El treball de l’artista està condicionat pel trastorn per dèficit d’atenció que pateix i que determina la seva metodologia. Arnau Sala Sáez actualment desenvolupa una estada de llarga durada a Hangar —centre de producció i recerca d’arts visuals—, a Barcelona.

Projecte ideat i coordinat per Roser Sanjuan

Amb la participació dels artistes Helena Vinent i Arnau Sala, i l’acompanyament de Roc Domingo Puig

Hi col·laboren els alumnes i l’equip docent dels centres formatius INS Manel de Montsuar, de Lleida, i EASD Ondara, de Tàrrega

Amb el suport de subvencions de la Generalitat de Catalunya per als programes municipals d’arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat