Saltar al contingut Saltar a la navegació

MABEL PALACÍN. HORITZÓ / FRONTERA

A cura de Neus Miró

L’horitzó i la frontera són termes que apel·len a la representació del paisatge. Tots dos es dibuixen per delimitar l’espai físic, i tots dos pertanyen a un registre simbòlic i polític d’un llenguatge antropocèntric.

Mabel Palacín, en el decurs de la seva obra, ha estudiat les diferents tecnologies que produeixen imatges i les seves implicacions. Els seus treballs es generen a partir de qüestions tals com: com es creen les imatges?, com interpel·len l’espectador?, quina mena de relació s’estableix entre l’objecte que es vol capturar i la màquina?

La fotografia, el cinema, el vídeo, el mòbil..., com a aparells que produeixen imatges, s’han anat incorporant al seu treball, i la seva obra ha evolucionat de manera paral·lela a l’evolució de les tecnologies que creen imatges, amb l’objectiu d’examinar-ne les possibilitats i subvertir-ne l’ús.

L’exposició «Horitzó/Frontera» reuneix tres peces: El trayecto (2019), The track (2019) i All around you (2022). Aquestes tres obres, que es presenten aquí per primera vegada, són tres formulacions diferents d’un mateix relat. Les imatges han estat filmades per les diverses càmeres que integra el prototip de cotxe autònom que incorpora intel·ligència artificial. En la filmació que es pot veure a El trayecto s’hi conjuguen dos tipus d’imatges: la física i la digital. En la gravació, feta en blanc i negre, s’hi superposen tota una sèrie de símbols que identifiquen elements de l’entorn i els personatges que hi apareixen, la qual cosa aporta informació que s’interposa en la interpretació de la filmació.

En aquest projecte, Mabel Palacín, un cop més, incorpora les tecnologies més recents per tal d’interrogar sobre els seus usos, així com per fer palès, aquesta vegada, la nostra vulnerabilitat com a subjectes de la imatge.

 

Neus Miró

Fitxers